Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek:
Over deze hypotheek betaalt u alleen rente en geen aflossing. Dit is meestal de populairste vorm en wordt dan ook veelvuldig gekozen. Er kleven echter ook nadelen aan. Na 30 jaar heeft u de gehele hypotheekschuld nog open staan. Bij pre-pensioen of pensioen kan uw inkomen dalen, dus deze 'goedkope hypotheek' kan op lange termijn wel eens duurkoop worden!

Levenhypotheek:
Hierbij kiest u voor een vorm van aflossing op termijn. Er wordt een verzekering afgesloten om het overlijden af te dekken, tevens bouwt u in deze verzekering kapitaal op om aan het eind van de looptijd (meestal 30 jaar) een deel of de gehele hypotheek af te lossen. Veelal is deze verzekering op basis van beleggen in fondsen.

Spaarhypotheek:
Hierbij kiest u voor een vorm van aflossing op termijn. Er wordt een verzekering afgesloten om het overlijden af te dekken, tevens bouwt u in deze verzekering kapitaal op om aan het eind van de looptijd (meestal 30 jaar) een deel of de gehele hypotheek af te lossen. Deze verzekering is gegarandeerd en op basis van een vaste rente. Meestal betaalt u 0,2% meer voor de hypotheek als u kiest voor dit product, maar bij een hogere rente betaalt u dan bijvoorbeeld minder premie voor uw verzekering. Wij raden aan om u goed te laten adviseren over alle mogelijheden.

Bankspaarhypotheek:
Hierbij kiest u voor een, aan de hypotheek gekoppelde, bankspaarrekening waarop u dezelfde rente ontvangt als welke u betaald op uw hypotheek. Deze geblokkeerde spaarrekening en hypotheek wordt doorgaans met een losse overlijdensrisicoverzekering gesloten. In tegenstelling tot de meeste kapitaalverzekeringen is deze vorm qua kosten meer transparant.

Hybride hypotheek:
Hierbij wordt er gekozen voor een hypotheek met een gecombineerde verzekering. U kunt in deze verzekering uw overlijden dekken en kapitaal voor aflossing opbouwen door te sparen, te beleggen, of een combinatie hiervan. Meestal betaalt u 0,2% meer voor de hypotheek als u kiest voor dit product, maar bij een hogere rente betaalt u dan bijvoorbeeld minder premie voor uw verzekering. Wij raden aan om u goed te laten adviseren over alle mogelijheden.

Beleggingshypotheek:
Hierbij kiest u voor een aflossing op termijn. Er wordt een effectenrekening geopend die gekoppeld is aan de hypothecaire lening. De wijze van beleggen wordt op basis van een persoonlijk profiel bepaald in overleg met u. Veelal wordt deze vorm met een losse overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze verzekering keert een bedrag ineens uit bij overlijden.

Het is belangrijk dat u uzelf goed laat adviseren door een gediplomeerd adviseur. Financiële zaken zijn specialistisch van aard en het is belangrijk dat u voor langere tijd tevreden kunt zijn met uw financiële product. De adviseur heeft toegevoegde waarde, door u op belangrijke zaken te wijzen en u ook de mogelijke risico’s aan te geven.

Wilt u weten welke hypotheekvorm het beste bij uw situatie past? Neem dan contact met ons op.