Nationale Hyphotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie, of kortweg NHG, is de garantie die u kunt krijgen indien u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Indien een lening met NHG wordt afgesloten, weet de bank zeker dat de lening ten alle tijden zal worden terugbetaald.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.
 
VOORDELEN NHG

Goedkoper
Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,40% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid, heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.
 
Veilig
Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.
 
Verantwoord
NHG is gebaseerd op de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven, zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.
 
Kosten fiscaal aftrekbaar
Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.
 
Volledige financiering
U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen.

Waar kunt u de NHG verkrijgen?
U kunt NHG afsluiten via ons. Wij kunnen voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de NHG en de aanvraag van de NHG voor u in orde maken. De aanvraag wordt tegelijkertijd met de aanvraag van de hypotheek bij de geldverstrekker ingediend.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan wordt de offerte van de lening uitgebracht op NHG-voorwaarden. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.